De juiste advocaat voor het goed uit elkaar gaan bij een scheiding

Wanneer twee personen, na lang getrouwd te zijn geweest uit elkaar gaan, brengt dat vaak veel emoties met zich mee. Dat zal zeker het geval zijn wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Je moet je altijd  laten helpen door een familierecht advocaat. Het is in Nederland wettelijk verplicht de hulp in te schakelen van een advocaat familierecht. 

Hij kan namelijk alleen een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. De rol van de advocaat is afhankelijk van de situatie. De partijen kunnen bij een scheiding in goed overleg uit elkaar gaan en zelf het tijdstip bepalen wanneer ze de hulp van de advocaat willen inroepen. De partijen die scheiden kunnen zelf het voortraject bepalen. Deze advocaat hoeft niet duur te zijn, want met een goedkope advocaat kun je ook ver komen.

Een echtscheiding op een goede manier regelen
Scheidingen kunnen op veel verschillende manieren verlopen. Weet je echter niet wat je allemaal moet en kunt doen als je wilt gaan scheiden, dan kun je gebruik maken van een advocaat-mediator. Deze zal jou en je partner begeleiden bij de echtscheiding. Alle afspraken die je maakt kunnen door een familierecht advocaat vastgelegd worden in een overeenkomst en ouderschapsplan. Nadat het wederzijds is goedgekeurd, kan de advocaat familierecht de echtscheiding aanvragen.

Het grootste probleem ontstaat wanneer beide partijen het met elkaar niet eens kunnen worden. Ze kunnen zich dan afzonderlijk laten bijstaan door hun eigen advocaat. Met behulp van beide advocaten zal geprobeerd worden om tot een oplossing te komen. Dat is zeker van groot belang wanneer er kinderen in het spel zijn. Beide ouders moeten op een lijn staan wanneer ze voor de rechter moeten verschijnen. De afspraken die zijn vastgelegd zullen dan nagekomen moeten worden.

Wanneer er samen geen afspraken gemaakt kunnen worden
Als er onderling geen afspraken gemaakt kunnen worden, ontstaat er een vervelende situatie. In zo’n geval kan door een van de scheidende partijen een eenzijdig verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank dat uiteindelijk zal moeten leiden tot een echtscheiding. De rechter zal over de geschilpunten een beslissing nemen waaraan beide partijen zich dienen te houden. Deze afspraken kunnen natuurlijk ook gemaakt worden met een goedkope advocaat.

Een advocaat
Wanneer je wel een advocaat nodig hebt, maar deze niet kunt betalen, dan kun je aanmerking komen voor een pro deo advocaat familierecht. Om in aanmerking te kunnen komen van een advocaat moet de inkomensgrens dat toelaten. Dat kun je vooraf laten berekenen. Door gebruik te kunnen maken van een pro deo advocaat hoef je zelf niets of slechts een deel van de kosten betalen. Wanneer je alles zelf betaalt, dan is het verstandig om vooraf goede afspraken mat je advocaat te maken. 

Plaats een reactie