Gevolgen van een scheiding

De kogel is door de kerk. U gaat scheiden. Die beslissing is genomen door uzelf, uw partner of u beiden en brengt nogal wat gevolgen met zich mee. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de kinderen, de woning, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap etc. Aspecten waar u – ongeacht de emotie die een scheiding met zich meebrengt – met uw partner over moet praten en die u op een correcte wijze dient vast te leggen om toekomstige problemen te voorkomen. Genoeg redenen dus om de gevolgen van uw scheiding goed te regelen.

Gevolgen voor Kinderen

Ouders dienen te voorkomen dat de kinderen lijden onder de scheiding. Denk er ook bij na dat na de scheiding het leven doorgaat en u, ondanks de scheiding, toch contact zult blijven houden met de andere partner. U blijft beiden immers na de echtscheiding nog steeds de vader of moeder van uw kind(eren). Voorkom dat de kinderen de dupe worden van een echtscheiding. Reden dus om nu alles goed te regelen zodat u na de echtscheiding er nog steeds voor uw kind(eren) kunt zijn. Maak afspraken over de hoofdverblijfplaats, het gezag, alimentatie, een omgangsregeling etc. Een scheidingexpert kan u hierbij van dienst zijn. Zij kunnen dit als geen ander op de beste manier voor u en uw kinderen regelen.

Gevolgen voor uw Woning

Of u nu een eigen woning heeft of een woning huurt: de echtscheiding heeft ook op dit punt gevolgen. Wie zet de huur van de woning voort of wie neemt de woning over, en onder welke voorwaarden? Hoe om te gaan met urgentie en wat te doen met het eventueel oversluiten van een hypothecaire geldlening, te betalen boeterente of overdrachtsbelasting.

Verdeling van financiële middelen en eigendommen
Tot slot dient de huwelijksgoederengemeenschap (alle bezittingen en schulden) te worden verdeeld. Denk aan de inboedel, spaar- en betaalrekeningen, lijfrentepolissen, de auto, caravan etc. Beide partners hebben recht op de helft van de waarde van de huwelijksgoederengemeen-schap (tenzij u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd). In goed overleg kan tot een verdeling worden gekomen.

Gevolgen voor alimentatie

Na de scheiding wilt u verder met uw leven. Kunt u daarbij rekenen op een bijdrage van uw ex-partner of bent u in staat bent om alimentatie te betalen. Het is van groot belang dat partijen laten berekenen of zij in staat zijn om alimentatie te kunnen betalen voor hun kinderen of toekomstige ex-partner en of er behoefte is aan alimentatie. Kiezen partijen er namelijk voor om geen – of een bedrag dat niet aansluit bij hun inkomsten en uitgaven – alimentatie te betalen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Een rechtbank zal in zo’n geval niet snel geneigd zijn om de gemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie wijzigen: partijen zijn immers bij het sluiten van het convenant bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven. Een alimentatieberekening op grond van uw inkomsten en uitgaven is derhalve van belang. Kies er niet voor om deze berekening zelf uit te voeren of om in onderling overleg een bedrag vast te stellen. Laat deze berekening maken door iemand die daarin is gespecialiseerd.

Gevolgen voor de pensioenen

Beide partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Het is echter ook mogelijk om hiervan af te wijken en bijvoorbeeld overeen te komen dat ieder recht houdt op zijn of haar opgebouwde pensioen of te kiezen voor conversie. Of dit verstandig is, is maar de vraag.

Plaats een reactie